2710 Castle Road, Columbia, TN, 38401
2710 Castle Road, Columbia, TN, 38401
2710 Castle Road, Columbia, TN, 38401
2710 Castle Road, Columbia, TN, 38401
2710 Castle Road, Columbia, TN, 38401
2710 Castle Road, Columbia, TN, 38401
2710 Castle Road, Columbia, TN, 38401
2710 Castle Road, Columbia, TN, 38401
2710 Castle Road, Columbia, TN, 38401
2710 Castle Road, Columbia, TN, 38401
2710 Castle Road, Columbia, TN, 38401
2710 Castle Road, Columbia, TN, 38401
2710 Castle Road, Columbia, TN, 38401

$339,990

2710 Castle Road, Columbia, TN, 38401

13
Courtesy of: SDH Nashville, LLC